Vrijwilligers gezocht!

Het doel van Kanjers voor Kanjers is kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is laten sporten en spelen. Omdat je als kind spelen mag!

Sinds de oprichting in 2009 is de stichting ieder jaar nog gegroeid en heeft zij vele kinderen in de Achterhoek blij mogen maken. Het begon met een paar uitreikingen per jaar en afgelopen jaar kon de projectcommissie meer dan 30 projecten afronden. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de giften van bedrijven, scholen en partculieren. Maar zonder onze vrijwilligers is dit alles niet te realiseren. Samen Sterk is ons motto! Kanjers voor Kanjers heeft een enthousiaste groep vrijwilligers die zich gaag inzetten om de kinderen in de Achterhoek een kans te geven te sporten en spelen. Wil jij je ook inzetten voor onze stichting en zelf ervaren hoeveel positieve energie je krijgt wanneer je een kind ziet stralen en genieten?

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor de communicatie- en de projectcommissie.

De communicatiecommissie houdt de Facebook pagina van Kanjers voor Kanjers bij, plaatst hierop berichten over uitreikingen en nieuwtjes over de stichting en deelt berichten die voor de stichting van toepassing zijn. Ook houden ze de website up-to-date door het schrijven van berichtjes over uitreikingen en nieuwtjes. Zijn er uitreikingen dan wordt (soms) de pers uitgenodigd en worden nadien foto’s van de uitreiking met een omschrijving op de website geplaatst. Je hoeft niet persé een communicatie-achtergrond te hebben, maar affiniteit met het schrijven van vlotte teksten en kennis van Facebook is natuurlijk een pré. Ook ondersteunen we de communicatie van de verschillende evenementen die Kanjers voor Kanjers zelf organiseert. Meer informatie nodig? Bel met Jantine de Haan van de communicatiecommissie (06-255 175 69 of jantine@skvk.nl).

De projectcommissie is toch wel een van de belangrijkste commissies binnen de stichting. Aanvragen die binnenkomen worden door hen beoordeeld. Komen ze in aanmerking om door Kanjers voor Kanjers geholpen te worden, dan gaat de commissie in gesprek met de aanvrager en samen wordt bekeken hoe de wens voor het kind of de kinderen gerealiseerd kan worden. Omdat Kanjers voor Kanjers geen geld geeft maar middelen regelt de projectcommissie ook de aanschaf van bijvoorbeeld de schommel, de fiets, zwemles, een rolstoelfiets en nog veel en veel meer. Als kers op de taart komt er de feestelijke uitreiking met champagne en confetti. De projectcommissie realiseert alles van A tot Z. Lijkt het jou ook geweldig om dichtbij mee te maken wat Kanjers voor Kanjers realiseert door de projectcommissie te ondersteunen? Neem dan contact op met Danielle Stokkers (06 -294 593 80 of danielle@skvk.nl).