Trainingsprogramma Tristan Hoffman Challenge bekend

Voor de fietsers van Tristan Hoffman Challenge 2011 is een trainingsprogramma samengesteld zodat gezamelijk getraind kan worden. De trainingen zullen allen vertrekken vanaf De Radstake in Varsseveld, waar tevens, voorafgaand aan, en na afloop van de training een kop koffie e.d. genuttigd kan worden. Kijk voor meer informatie op www.tristanhoffmanchallenge.nl in het linker submenu Trainen.

De hardlopers kunnen zich voor training en begeleiding melden bij de organisatie en worden dan doorverwezen naar een deskundige trainer.