Spelmateriaal voor naschoolse opvang en dagbehandeling

Maandagmiddag 1 februari zijn we met een paar vrijwilligers van bij de naschoolse opvang en dagbehandeling van De Lichtenvoorde en Pluryn in Winterswijk. Er stond een feestelijke uitreiking van spelmateriaal voor binnen en buiten op het programma.

De naschoolse opvang is bestemd voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of een vorm van autisme. Deze kinderen en jongeren kunnen na schooltijd in groepsverband deelnemen aan ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit om de thuissituatie te ontlasten. Dagbehandeling is er voor gezinnen die een kind hebben met een licht verstandelijke beperking, in combinatie met gedragsproblemen. Het doel is de opvoedingsrelatie tussen ouders en hun kind te ondersteunen en/of te herstellen.

Gebleken was dat er in de Achterhoek vraag was naar deze vorm van naschoolse opvang en dagbehandeling. Daarom zijn Pluryn en De Lichtenvoorde gaan samenwerken en hebben zij dit project opgestart in de regio. Sinds eind oktober 2015 is er deze opvang en het aantal kinderen dat hier gebruik van maakt groeit nog steeds. In de toekomst zullen mogelijk nog nieuwe locaties geopend worden.

Kanjers voor Kanjers vindt het fijn om kinderen uit deze doelgroep te helpen en schenken daarom graag het uitgekozen spelmateriaal.
De kinderen waren blij verrast met het speelgoed. Van een voetbal met handschoenen tot een step om buiten te spelen en diverse spellen voor binnen.
Het was een feestelijke uitreiking met kinderchampagne en ballonnen. Daisy had zelfs voor Kanjers voor Kanjers als bedankje een mooie tekening gemaakt. 

Kanjers voor Kanjers wenst de kinderen heel veel plezier met het spelmateriaal.