Uitleg


Kinderen dicht bij huis blij maken. Dát is wat Kanjers voor Kanjers met de ondersteuning van projecten voor sport en spel voor ogen heeft. Regionale, kleinschalige initiatieven voor kinderen die niet, of onvoldoende in staat zijn om te spelen en sporten. Kinderen waarvan je weet dat ze thuis bijna nooit iets extra’s krijgen, omdat er nauwelijks geld is. Een kind dat langdurig ziek is, kinderen met een beperking, kinderen die om wat voor reden niet thuis kunnen wonen of geen kind kunnen zijn.

Iedereen met een wens voor het welzijn van kinderen kan bij Kanjers voor Kanjers terecht. Dat kan van alles zijn. Sportattributen aangepast voor kinderen met een beperking. Een dagje uit voor kinderen die in een sociaal isolement verkeren. Maar ook een rolstoelfiets voor een kind dat niets liever doet dan met zijn ouders naar buiten gaan.  Zowel organisaties als particulieren kunnen een projectaanvraag indienen maar voor elk initiatief geldt dat het moet passen binnen de richtlijnen die Kanjers voor Kanjers heeft vastgesteld.