Hoe doe je een aanvraag?


Kanjers voor Kanjers streeft naar een laagdrempelige aanpak, bij de aanvraag van projecten. Simpel een e-mail naar  projectcommissie@kanjersvoorkanjers.nl is voldoende om uw aanvraag in gang te zetten.

We loodsen u graag door de beoordeling van uw aanvraag en een persoonlijk gesprek maakt altijd onderdeel uit van onze werkwijze.

Hieronder zijn de aandachtsgebieden en richtlijnen omschreven, waarop wij uw aanvraag beoordelen.


Aanvragen van een project


1.   Aandachtsgebieden / Richtlijnen

Kanjers voor Kanjers kent donaties toe aan projecten die bijdragen aan de realisatie van onze doelstelling:  “Bevordering van het welzijn van het kind, in het bijzonder door middel van sport en spel.”
De Stichting wil een bijdrage leveren aan kleinschalige, regionale projecten, die het welzijn van het kind bevorderen en/of ondersteunen. Projecten rond sport en/of spel hebben een voorkeur, maar zijn geen voorwaarde. Ook andere projecten ten bate van het welzijn van het kind kunnen onze steun ontvangen.
De Stichting hanteert voor de toekenning van donaties geen blauwdruk waarin precies staat aangegeven waaraan  donaties wel en niet worden toegekend. Wel geeft de beschrijving van de drie aandachtsgebieden Kind, Welzijn en Sport en Spel richting aan welke projecten gedacht kan worden.

Kind
De Stichting ondersteunt projecten voor de jeugd in de leeftijdscategorie t/m 21 jaar.

Welzijn
De Stichting vindt het belangrijk dat een bijdrage geleverd wordt aan de kwaliteit van het leven in de vorm van het verbeteren van de fysieke en/of psychische gezondheid/gesteldheid,  het bieden van mogelijkheden voor ontwikkeling en zelfontplooiing, in het bijzonder voor kinderen voor wie dit, om welke reden dan ook, niet zo vanzelfsprekend is.

Sport en Spel
Sport en spel dragen bij aan een goede gezondheid. Regelmatig sporten werkt preventief tegen lichamelijke aandoeningen en psychische problemen. Voor kinderen heeft het een positieve uitwerking op hun ontwikkeling en ontplooiing, zowel mentaal als fysiek, en draagt het bij aan hun zelfvertrouwen. De Stichting streeft ernaar zelf geld te genereren door middel van sportevenementen én wil dat ook graag inzetten ten behoeve van sport en spel projecten of activiteiten.

Regionaal
De projecten vinden plaats in de regio Achterhoek (gemeenten Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk, Aalten, Bronckhorst, Oude IJsselstreek,  Montferland, Doetinchem, Zutphen en Lochem).

Kleinschalig
Het bedrag waarvoor een project aangevraagd kan worden is ca. € 2.500,-. Voor het indienen van projecten met een hoger bedrag kan contact opgenomen worden met de commissie projecten.  Minimaal één keer per jaar selecteren wij een groot project van ca. €20.000,-.

Wat niet?
Sommige dingen doen we niet. Daar willen we graag duidelijk in zijn. De volgende projecten of activiteiten steunt Kanjers voor Kanjers niet:

·  Structurele bijdragen voor individuen.
· Normale exploitatie van een organisatie (gas, water, verzekeringen, normaal onderhoud, vast personeel, en dergelijke).
· Wij vergoeden geen kosten die al zijn gemaakt. U kunt bij ons alleen financiering vooraf aanvragen.

2.    Voorbeeldprojecten

Aan een bijdrage aan de volgende projecten kan gedacht worden:

·    Groepsvakantie voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
·    Sportattributen voor het aangepast sporten voor kinderen met een beperking.
·    De aanleg van een rolstoeloprit op de sportclub.
·    Aanschaf van knutselmaterialen voor de wekelijkse activiteit van kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
·    Een dagje uit voor kinderen in een sociaal isolement.

3.    Aanvraagprocedure

Kanjers voor Kanjers wil graag de volgende informatie van de aanvrager ontvangen:

·   Een brief waarin de aanvrager kort en duidelijk in eigen woorden weergeeft om welke organisatie het gaat en wat het project inhoudt en met een duidelijke vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon.

Met de bijlagen:

·    Een uitgebreidere projectomschrijving.
·    Een begroting van de kosten.
·    Een financieringsplan (hierin staat aangegeven hoe de aanvrager denkt het project te financieren, alsmede informatie over lopende aanvragen bij andere fondsen en eventueel overheidsinstellingen).
·    Een jaarverslag met jaarrekening
·    Een overzicht van aangeschreven fondsen c.q. instanties (subsidie mogelijkheden) en de wervingsresultaten tot nu toe.

Dit alles kunt u sturen aan:

Kanjers voor Kanjers
Tav project commissie
p.a. De Bempte 36
7141 LN Groenlo

of gebruik het Kanjers voor Kanjers Projectaanvraag formulier

Voor overige vragen kunt u zich richten tot projectcommissie@kanjersvoorkanjers.nl
 

4.   Behandeling

Alleen schriftelijke aanvragen worden in behandeling genomen. Kanjers voor Kanjers behandelt de binnengekomen aanvragen als volgt:

·   De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
·   Als de instelling heeft voldaan aan de voorwaarden, wordt een bevestigingsbrief verzonden met daarin de datum waarop het verzoek door het bestuur wordt behandeld.
·   Van de aanvraag wordt een samenvatting gemaakt en het krijgt een advies mee.
·   In één van de maandelijkse vergaderingen van het jaar, bespreekt het bestuur deze adviezen en neemt daarover besluiten.
·   Kort daarna wordt de aanvrager van de beslissing op de hoogte gesteld.
·   De looptijd is ongeveer 2 maanden

1.   Aandachtsgebieden / Richtlijnen

Kanjers voor Kanjers kent donaties toe aan projecten die bijdragen aan de realisatie van onze doelstelling:  “Bevordering van het welzijn van het kind, in het bijzonder door middel van sport en spel.”
De Stichting wil een bijdrage leveren aan kleinschalige, regionale projecten, die het welzijn van het kind bevorderen en/of ondersteunen. Projecten rond sport en/of spel hebben een voorkeur, maar zijn geen voorwaarde. Ook andere projecten ten bate van het welzijn van het kind kunnen onze steun ontvangen.
De Stichting hanteert voor de toekenning van donaties geen blauwdruk waarin precies staat aangegeven waaraan  donaties wel en niet worden toegekend. Wel geeft de beschrijving van de drie aandachtsgebieden Kind, Welzijn en Sport en Spel richting aan welke projecten gedacht kan worden.

Kind
De Stichting ondersteunt projecten voor de jeugd in de leeftijdscategorie t/m 21 jaar.

Welzijn
De Stichting vindt het belangrijk dat een bijdrage geleverd wordt aan de kwaliteit van het leven in de vorm van het verbeteren van de fysieke en/of psychische gezondheid/gesteldheid,  het bieden van mogelijkheden voor ontwikkeling en zelfontplooiing, in het bijzonder voor kinderen voor wie dit, om welke reden dan ook, niet zo vanzelfsprekend is.

Sport en Spel
Sport en spel dragen bij aan een goede gezondheid. Regelmatig sporten werkt preventief tegen lichamelijke aandoeningen en psychische problemen. Voor kinderen heeft het een positieve uitwerking op hun ontwikkeling en ontplooiing, zowel mentaal als fysiek, en draagt het bij aan hun zelfvertrouwen. De Stichting streeft ernaar zelf geld te genereren door middel van sportevenementen én wil dat ook graag inzetten ten behoeve van sport en spel projecten of activiteiten.

Regionaal
De projecten vinden plaats in de regio Achterhoek (gemeenten Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk, Aalten, Bronckhorst, Oude IJsselstreek,  Montferland, Doetinchem, Zutphen en Lochem).

Kleinschalig
Het bedrag waarvoor een project aangevraagd kan worden is ca. € 2.500,-. Voor het indienen van projecten met een hoger bedrag kan contact opgenomen worden met de commissie projecten.  Minimaal één keer per jaar selecteren wij een groot project van ca. €20.000,-.

Wat niet?
Sommige dingen doen we niet. Daar willen we graag duidelijk in zijn. De volgende projecten of activiteiten steunt Kanjers voor Kanjers niet:

·  Structurele bijdragen voor individuen.
· Normale exploitatie van een organisatie (gas, water, verzekeringen, normaal onderhoud, vast personeel, en dergelijke).
· Wij vergoeden geen kosten die al zijn gemaakt. U kunt bij ons alleen financiering vooraf aanvragen.

2.    Voorbeeldprojecten

Aan een bijdrage aan de volgende projecten kan gedacht worden:

·    Groepsvakantie voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
·    Sportattributen voor het aangepast sporten voor kinderen met een beperking.
·    De aanleg van een rolstoeloprit op de sportclub.
·    Aanschaf van knutselmaterialen voor de wekelijkse activiteit van kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
·    Een dagje uit voor kinderen in een sociaal isolement.

3.    Aanvraagprocedure

Kanjers voor Kanjers wil graag de volgende informatie van de aanvrager ontvangen:

·   Een brief waarin de aanvrager kort en duidelijk in eigen woorden weergeeft om welke organisatie het gaat en wat het project inhoudt en met een duidelijke vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon.

Met de bijlagen:

·    Een uitgebreidere projectomschrijving.
·    Een begroting van de kosten.
·    Een financieringsplan (hierin staat aangegeven hoe de aanvrager denkt het project te financieren, alsmede informatie over lopende aanvragen bij andere fondsen en eventueel overheidsinstellingen).
·    Een jaarverslag met jaarrekening
·    Een overzicht van aangeschreven fondsen c.q. instanties (subsidie mogelijkheden) en de wervingsresultaten tot nu toe.

Dit alles kunt u sturen aan:

Kanjers voor Kanjers
Tav project commissie
p.a. De Bempte 36
7141 LN Groenlo

of gebruik het Kanjers voor Kanjers Projectaanvraag formulier

Voor overige vragen kunt u zich richten tot projectcommissie@kanjersvoorkanjers.nl
 

4.   Behandeling

Alleen schriftelijke aanvragen worden in behandeling genomen. Kanjers voor Kanjers behandelt de binnengekomen aanvragen als volgt:

·   De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
·   Als de instelling heeft voldaan aan de voorwaarden, wordt een bevestigingsbrief verzonden met daarin de datum waarop het verzoek door het bestuur wordt behandeld.
·   Van de aanvraag wordt een samenvatting gemaakt en het krijgt een advies mee.
·   In één van de maandelijkse vergaderingen van het jaar, bespreekt het bestuur deze adviezen en neemt daarover besluiten.
·   Kort daarna wordt de aanvrager van de beslissing op de hoogte gesteld.
·   De looptijd is ongeveer 2 maanden