Opbrengst Tristan Hoffman Challenge 2011 naar project in Lievelde

”Alle kinderen hebben hetzelfde recht op ontwikkeling en leren spelenderwijs van elkaar. Doordat je kinderen in de gelegenheid stelt elkaar te ontmoeten zullen verschillen in ontwikkelingsmogelijkheden en lichamelijke beperkingen minder opvallen en leiden tot acceptatie en verbinding.” Dat is de visie van het project in Lievelde dat gesteund wordt door middel van de opbrengst van de Tristan Hoffman challenge 2011.

In Lievelde, een klein plaatsje in de Achterhoek, doet zich een unieke kans voor om een stuk terrein van een reguliere basisschool te verbinden met een dagcentrum voor kinderen met beperkingen waardoor een innovatief speelplein gecreëerd kan worden. De lokale peuterspeelzaal wil hierop aanhaken net als de gemeente Oost Gelre, waar Lievelde onder valt, want alle kinderen uit Lievelde moeten volgens hen de mogelijkheid krijgen gebruik te maken van dit nieuwe terrein: het gezamenlijke speel en ontmoetingsplein.

Op een relatief klein stukje terrein zal in de nabije toekomst een prachtige gezamenlijke speelplek ontstaan voor verschillende doelgroepen. Een speelplein met een prikkelende inrichting en uitdaging voor elk kind. Een speelplein met bewegingsstimulering en aanzet tot sport en spel. Maar ook kan het plein educatief ingezet worden. Want dit plein kent speciale aandacht voor natuur en milieu, door o.a. hemelwaterafvoer te scheiden en benutten voor speelmomenten.

Het speelplein is onderverdeeld in een aantal subprojecten. Kanjers voor Kanjers zal enkele subprojecten financieren die het beste passen binnen zijn doelstelling. Welke subprojecten dit exact zijn wordt later bekend gemaakt, onder andere op deze website.

We houden je op de hoogte van de ontwikkeling van dit unieke project!