Onze dank is groot!

Het einde van het jaar staat in het teken van de feestdagen. Dagen die wij graag met onze dierbaren doorbrengen, maar ook een mooi moment om onze dankbaarheid uit te spreken.

Wij wensen onze trouwe sponsoren, donateurs, deelnemers aan onze activiteiten en iedereen die Kanjers voor Kanjers een warm hart toedraagt fijne feestdagen en gezond een gelukkig 2013! Het afgelopen jaar hebben wij veel kinderen dichtbij huis blij mogen maken door het realiseren van onze projecten. Dit hebben wij niet gekund zonder jullie steun. Onze dank is groot.

Wij hopen in het nieuwe jaar weer vele projecten te mogen realiseren: kinderen in de Achterhoek die niet in staat zijn om te sporten en spelen, blij te maken. Dit doen wij door voor hen een oplossing te zoeken, zodat ook zij met plezier kunnen bewegen. Ieder kind heeft hier namelijk recht op. Wij vinden dit de mooiste opdracht om te verwezenlijken, want niets geeft meer voldoening dan kinderen te geven waar ze recht op hebben.

Het bestuur en vrijwilligers van Kanjers voor Kanjers