Onthulling informatiebord speelplein Lievelde aanstaande maandag

Voor het maken van het nieuwe speel- en ontmoetingsplein voor de Antoniusschool en de Timp in Lievelde is door groep 8 een informatiebord ontworpen. Op dit informatiebord staat verwoord hoe het plein door de leerlingen genoemd wordt en wat het doel van het plein is. Dit informatiebord wordt op maandag 18 juni onthuld door wethouder René Hoijtink van gemeente Oost-Gelre.

Door de pleinen van de Antoniusschool en de Timp te combineren, inclusief een stuk van de Hollandse Schans, is het mogelijk om een groot speel- en ontmoetingsplein voor de leerlingen te maken. Het doel van de nieuwe plek is het spelenderwijs in contact brengen van kinderen met een normaal ontwikkelingspatroon (Antoniusschool) en kinderen met een beperking in de ontwikkeling (Kinderdagcentrum De Timp).

Financiële steun
Het plan wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Kanjers voor Kanjers. Dankzij de opbrengst van de Tristan Hoffman Challenge 2011 wordt een specifiek onderdeel van het nieuwe speelplein gesponsord. Namelijk de gezamenlijke ontmoetingsplek, die de beide pleinen met elkaar zal verbinden. De plek heeft de vorm van een halve cirkel en heeft een stenen verhoging, waarop ook gezeten kan worden. Op die manier kan de ontmoetingsplek ook dienst doen als een klein openluchttheater.


Officiële opening op 5 september
Het plein krijgt een knipoog naar het water. De straatstenen die gebruikt worden zijn dan ook in de kleuren van water en strand. Het nieuwe schoolplein is voor de start van het nieuwe schooljaar klaar en wordt op woensdag 5 september officieel geopend. Op dit moment wordt er hard gewerkt om het plein op tijd gereed te hebben.