Nieuwe projecten gezocht!

Stichting Kanjers voor Kanjers zoekt in de regio Achterhoek nieuwe projecten die┬ásteun van de stichting kunnen gebruiken. De projecten┬ádienen natuurlijk aan een aantal voorwaarden te voldoen. Allereerst gaat het om lokale projecten die het welzijn van het kind bevorderen. Projecten voor zieke, gehandicapte, beperkte of minder bedeelde kinderen. Projecten die deze kinderen stimuleren in sport en spel. Voor de uitgebreide voorwaarden kunt u kontakt opnemen met de stichting door een mail te sturen naar: info@stichtingkanjersvoorkanjers.nl, onder vermelding van ‘Voorwaarden Project’.