Logo, banners en flyer Kanjer Mountain Challenge

Stichting Kanjers voor Kanjers en de Kanjer Mountain Challenge kennen een eigen logo en een eigen huisstijl. Tijdens acties en evenementen mag, net als voor sponsor- en mediadoeleinden, gebruik gemaakt worden van de logo's en banners. Ze kunnen op deze pagina gedownload worden. Echter, aan het gebruik van de logo's en banners zijn wel regels gebonden die hieronder beschreven zijn. Mocht je na het lezen van de regels nog vragen hebben? Neem dan contact op met de stichting via het onderstaande e-mailadres.

Wat is een huisstijl?


Een huisstijl geeft de visie en missie van een stichting of een bedrijf weer. Door het consequent en eenduidig toepassen van vaste visuele kenmerken als logo, kleuren, lettertype en grafische vorm versterk je de identiteit en vergroot je de herkenbaarheid van de organisatie. Kortom: een huisstijl zorgt voor herkenning.

Gebruik logo

De logo's van Stichting Kanjers voor Kanjers en de Kanjer Mountain Challenge bestaan uit een beeldmerk en een woordmerk.

Beeldmerk

De grote K’s in het logo van de stichting noemen we het beeldmerk. In het logo van de challenge is de groene lijn die een berg impliceert het beeldmerk.

Woordmerk

Het logo van Stichting Kanjers voor kanjers kent ook een woordmerk: Kanjers voor Kanjers, Samen sterk. Voor het logo van de Kanjer Mountain Challenge zijn dit de woorden Kanjer Mountain Challenge. Beide delen - dus beeldmerk en woordmerk - vormen samen het logo.

De logo's van Kanjers voor Kanjers en de Kanjer Mountain Challenge zijn een kwaliteitslabel. Het is dan ook niet toegestaan om het logo te veranderen of aan te passen voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld een actie voor de stichting. Mocht je toch graag het logo willen wijzigen/ aanpassen dan moet te allen tijde toestemming gevraagd worden bij de stichting via: info@kanjersvoorkanjers.nl