Jubilerend Grol verrast Kanjers voor Kanjers

Tijdens de jubileumweek van de 100-jarige S.V. Grol is er een collecte gehouden, waarvan de opbrengst bestemd was voor Kanjers voor Kanjers. Er is in dit jubileumjaar niet alleen aandacht voor de eigen vereniging, maar men wilde ook wat doen voor met name de doelgroep waar Kanjers voor Kanjers zich voor inzet.

Voorzitter Theo Huijskes van het jubileumbestuur overhandigde de cheque van maar liefst 500 euro en sprak zijn lof en waardering uit voor het werk dat onze vrijwilligers verrichten om projecten mogelijk te maken voor kinderen voor wie sport en spel niet vanzelfsprekend zijn.  Dit bedrag is een zeer welkome aanvulling van het budget dat wij voor verschillende projecten beschikbaar hebben.

We wensen S.V. Grol nog heel veel mooie sportieve jaren toe.