Vrijwilligers


Kanjers voor Kanjers wordt gedragen door ci 50 vrijwilligers die zich geheel belangeloos inzetten voor de Stichting. Voor de promotie van onze doelstellingen en activiteiten worden we ondersteund door ambassadeurs. Dit zijn;

– Tristan Hoffman
– Robert Gesink
‐ Stef Dusseldorp
‐ Jelle van Gorkom
‐ Gert‐Jan Wassink
‐ Loes Gunnewijk
‐ Thijs van Amerongen
‐ Aniek van Koot
‐ Demi Vermeulen

Beloningsbeleid

Bestuurders, ambassadeurs en vrijwilligers voeren hun werkzaamheden uit op
vrijwillige basis zonder enige beloning. 

Artikel 3, lid 5 van de statuten luidt;
“De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.”