Organisatie

Met 50 vrijwilligers zetten wij ons elke dag in voor kinderen in de buurt. Voor kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is om te sporten en spelen.


Bestuur

Het bestuur van Kanjers voor Kanjers bestaat uit zeven leden met een belangrijke taak. Ervoor zorgen dat de doelstelling van de stichting wordt bereikt.

Commissies

De organisatie van Kanjers voor Kanjers is verdeeld in verschillende commissies. Binnen elke commissie is een coördinator aangesteld die rechtstreeks rapporteert aan het bestuur.

Publicaties

De Stichting Kanjers voor Kanjers heeft bij de Belastingdienst de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Mede vanwege deze status en omdat we als Stichting transparant willen zijn, publiceren we een aantal documenten. U vindt ze door op deze link te klikken: PUBLICATIES.