Organisatie

Met 50 vrijwilligers zetten wij ons elke dag in voor kinderen in de buurt. Voor kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is om te sporten en spelen.

Bestuur


Het bestuur van Kanjers voor Kanjers bestaat uit zeven leden met een belangrijke taak. Ervoor zorgen dat de doelstelling van de stichting wordt bereikt.

Commissies

De organisatie van Kanjers voor Kanjers is verdeeld in verschillende commissies. Binnen elke commissie is een co├Ârdinator aangesteld die rechtstreeks rapporteert aan het bestuur.

Publicaties

Beleidsplan 2019-2021
Bestuursverslag 2018
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016

ANBI-1Stichting Kanjers voor Kanjers
Fiscaal nummer: 8206.52.258
Contactpersoon: Ronald Brock├Âtter
ronald.brockotter@kanjersvoorkanjers.nl

Image