Doelstelling

Waarom doen wij wat we doen? Ieder kind heeft recht op vrije tijd, op spelen en op deelname aan culturele en artistieke activiteiten (artikel 31 van het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind). Kanjers voor Kanjers heeft de opdracht aangenomen om dit te helpen verwezenlijken in de Achterhoek. Van dromen naar daden. Want niets geeft meer voldoening dan de zon die doorbreekt op het gezicht van een kind. Daarom is onze doelstelling:

Het genereren van middelen door middel van sport en spel  voor het steunen van projecten ten behoeve van het welzijn van het kind, in het bijzonder op het gebied van sport en spel.


Visie


Sport en spel is belangrijk voor ieder mens. Het draagt bij aan een goede gezondheid. Regelmatig sporten werkt preventief tegen lichamelijke aandoeningen en psychische problemen. De ontspanning en actieve levensstijl draagt tevens bij aan de kwaliteit van het leven. Voor kinderen heeft het verder een positieve uitwerking op ontwikkeling en ontplooiing, zowel mentaal als fysiek. Bij groepssporten en spel levert de teamgeest een belangrijke bijdrage aan de algemene acceptatie en voorkoming van uitsluiting van het kind in het dagelijks leven. Het kind krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen.

Spel is elke lichamelijke activiteit waaraan je plezier beleeft en waar je aan deel kunt nemen. Buiten de positieve uitwerking op het fysieke gestel (opbouw van vaardigheden) is het goed voor de emotionele ontwikkeling. Door te leren omgaan met teamgenoten en tegenstanders en het ‘winnen en verliezen', krijgt het kind meer zelfrespect, zelfvertrouwen én vertrouwen in anderen.

Door het organiseren van (sport)evenementen ten bate van het goede doel krijgt sport en spel een extra dimensie. Het geeft extra voldoening doordat er persoonlijk een bijdrage geleverd wordt aan de minder bedeelden in de maatschappij. Dat geeft deelname aan zo'n evenement het gevoel van saamhorigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Als deelnemer geeft het je het gevoel dat je er als persoon echt toe doet.
Door een bijdrage te leveren aan (regionale) projecten wil Kanjers voor Kanjers zich inzetten voor minder bedeelde, zieke en/of gehandicapte kinderen. Kinderen die niet in staat zijn sport en spel op een goede manier te beleven hebben onze speciale aandacht. Voor hen willen we een (aangepaste) oplossing zoeken zodat sport en/of spel ook voor deze kinderen (weer) tot de mogelijkheden behoort.


Missie

Kanjers voor Kanjers wil een bijdrage leveren aan (regionale) projecten, die het welzijn van het kind bevorderen en/of ondersteunen. Projecten rond sport en/of spel hebben een voorkeur maar zijn geen voorwaarde. Ook projecten op een ander niveau ten bate van het welzijn van het kind kunnen onze steun ontvangen.

Kinderen blij maken, dat is wat waar Kanjers voor Kanjers voor staat.