Gezamelijke speel- en ontmoetingsplaats Lievelde eind augustus klaar

Mede dankzij Kanjers voor Kanjers wordt er in Lievelde op dit moment hard gebouwd aan een nieuwe centrale speel- en ontmoetingsplaats voor kinderen van Kinderdagcentrum De Timp en basisschool Sint Antonius. Als alles volgens plan verloopt, ligt er eind augustus een groot speelplein.

Het doel van de nieuwe plek is het spelenderwijs in contact brengen van kinderen met een normaal ontwikkelingspatroon (Basisschool Sint Antonius) en kinderen met een beperking in de ontwikkeling (Kinderdagcentrum De Timp). Bij veel brede scholen in Nederland is immers bewezen dat integratie van deze twee groepen er toe leidt dat kinderen een beperking normaal gaan vinden en kinderen die er anders uitzien of zich anders gedragen veel meer accepteren. Behalve de school en het kinderdagcentrum zal in de nabije toekomst ook Peuterspeelzaal Lucky Luke aansluiten. Zij zullen zich in een van de leegstaande schoollokalen gaan vestigen.

Meer bewegingsruimte
Volgens het team van zowel de school als het kinderdagcentrum zorgt een groter schoolplein voor meer bewegingsstimulatie. Zeker als de inrichting prikkelend is en de kinderen aanzet tot sport en spel. Zo komt er een heuveltje waar met een fiets overheen gecrosst kan worden, een gezamenlijk ‘kruipdoor-sluipdoor’ speelstuk, verschillende sport- en spelvormen getekend op de tegels en zelfs een heus pannaveldje! Ook de parkeergelegenheid van De Timp wordt aanzienlijk vergroot.

Kanjers voor Kanjers heeft dankzij de opbrengst van de Tristan Hoffman Challenge 2011 een specifiek onderdeel van het nieuwe speelplein gesponsord. Namelijk de gezamenlijke ontmoetingsplek, die de beide pleinen met elkaar zal verbinden. De plek heeft de vorm van een halve cirkel en heeft een stenen verhoging, waarop ook gezeten kan worden. Op die manier kan de ontmoetingsplek ook dienst doen als een klein openluchttheater.

Hechtere buren
Al in 2007 ontstond bij de huidige manager van Kinderdagcentrum De Timp Annette Koenders het idee om een centrale speelplek te creëren in het Achterhoekse dorpje Lievelde. Kortgezegd vond ze dat beide centra wel erg strikt van elkaar gescheiden waren en dat zowel de school als de opvang weinig buitenspeelruimte hadden. Door simpelweg de omheiningen weg te halen en ervoor te zorgen dat een gezamenlijk speelplaats ontstaat, zouden Antonius en De Timp als buren al veel hechter worden. Een grote speelplaats met een natuurlijk karakter, dat is wat Annette in haar hoofd had.

Volgens haar zal het samenbrengen van de beide groepen kinderen niet botsen. “Kinderen vinden dingen niet vreemd, dat vinden volwassenen. Kinderen zijn juist nieuwsgierig als ze bijvoorbeeld iemand in een rolstoel zien zitten. Aan de andere kant vinden kinderen in een rolstoel het ook fijn om er gewoon ‘bij te zijn’. Ook al kunnen ze niet aan alle spelletjes meedoen, ze vinden het ook heel leuk om anderen te zien sporten of spelen. Als ze met kleine dingen mee kunnen doen, zijn ze al heel gelukkig.”

Compromis
De gemeente zag het plan om een grote speelruimte te creëren in eerste instantie wel zitten. Waren het niet dat er eerst overeenstemming bereikt moest worden met de buurtbewoners. Omdat de weg blijkbaar als een belangrijke doorgang werd beschouwd, kostten deze inspraakrondes de nodige tijd. Uiteindelijk is er tot een compromis gekomen. De Hollandse Schans, die beide op dit moment nog van elkaar scheidt, wordt niet geheel afgebroken. Er zullen aan beide zeiden afsluitbare hekken geplaatst worden, waardoor op gezette tijden of in geval van calamiteiten toch doorgang voor auto’s mogelijk zal zijn.

Voor de gemeente zal het project onderdeel zijn van het grote plan Herinrichting Lievelde. Ook de riolering in het gebied wordt volledig op de schop genomen en het hele gebied moet een wat meer ‘landelijke’ uitstraling krijgen. In dat plaatje past een grote speelplaats met een natuurlijk karakter perfect. Daarnaast dragen de rioleringswerkzaamheden ook een educatief doel met zich mee. Als de werkzaamheden van het plein tegelijk met het vervangen van het riool en het scheiden van de hemelwaterafvoer plaatsvinden, is het mogelijk de inrichting dusdanig te maken dat de kinderen een kijkje mogen nemen en zo meer te weten komen over het milieu.

Toneelstukje
Behalve Kanjers voor Kanjers zetten ook de leerlingen van het Graafschap College in Groenlo zich in voor meer speelplezier op De Timp. Ze haalden geld op voor een gloednieuwe overdekte zandbak. Als opdracht voor school bedachten zij de leus ‘Alles aan de kant voor spelen in het zand’. Zo hielden ze onder andere een fancy fair, verkochten ze oliebollen en de docenten voerden zelfs een groot toneelstuk op.

Als alles volgens plan verloopt en er in de zomer niet al te veel vertraging wordt opgelopen, is de nieuwe speelplek eind augustus dus klaar. Annette Koenders: “De officiële opening staat gepland op 5 september. Men is nu hard bezig met de bestrating en in de zomer zal het plein door ons volledig ingericht worden. Het plein is natuurlijk niet alleen voor ons. De hele jeugd in Lievelde mag hier naar hartenlust komen spelen.”

de timp1 verkleind

de timp2 verkleind