De Challenge – Spelregels


Het doel van de Kanjer Dirt Challenge:

Het doel van de Kanjer Dirt Challenge is om geld in te zamelen voor Kanjers voor Kanjers, met als doelstelling; het bevorderen van het welzijn van het kind, bij voorkeur op het gebied van sport en spel....

Het inzamelen van geld:


Het inzamelen van sponsorgeld is geen verplichting, maar wordt wel op prijs gesteld.

De donatieknop:

Op de website van de Kanjer Dirt Challenge staat achter de namen van de deelnemers een donatieknop die gekoppeld is aan IDEAL-Banking. Wij willen iedereen verzoeken deze donatie knop te gebruiken. Roep je familie, vrienden of collega’s via de mail op een donatie te storten.

Algemene voorwaarden:

Bij je inschrijving ga je akkoord met de  algemene voorwaarden.