De ‘Kanjers’ van de Bosschool in Silvolde

Ruim een jaar geleden stond er op het schoolplein van de Bosschool een klimtoestel dat was afgezet met rood-wit lint. De kinderen mochten er niet meer op spelen. Het toestel was afgekeurd en dus te gevaarlijk. Het gevolg was dat het schoolplein leeg en kaal zou worden. Dat mocht natuurlijk niet gebeuren, en daarom kwam er door Kanjers voor Kanjers en de Rabobank een nieuwe invulling voor het schoolplein in de vorm van een onder andere een  glij- en klimtoestel.

De Dr. P.C.M. Bosschool is een school voor dove en slechthorende kinderen. Tevens is er een afdeling voor kinderen met ernstige spraak en taalstoornissen. Drie jaar geleden is de school, die onderdeel uitmaakt van de Kentalis Groep, in Silvolde een locatie gestart.

Het is dinsdag 24 april vanaf 15.00 uur een drukke bedoening op de Bosschool. De kinderen vieren namelijk de afsluiting van hun projectweek in de vorm van een fancy fair. Er is poppenkast, er worden spelletjes gespeeld en het ruikt heerlijk, want er worden wafels gebakken. Om 16.00 uur staat de uitreiking van het schoolplein op het programma. Juf Jeannet Vaarkamp neemt het woord en vertelt hoe triest het schoolplein erbij lag en hoe mooi het door hulp van alle ouders, Kanjers voor Kanjers en de Rabobank nu geworden is.

Omdat de leerlingen van de Bosschool zo enorm blij zijn met deze schenking staat de projectweek in het teken van het elkaar voorthelpen. “Omdat wij zoveel gekregen hebben, willen we graag iets terugdoen voor kinderen die het ook zo verdienen,’’ aldus juf Jeannet. Zo hebben de leerlingen door het organiseren van allerlei activiteiten afgelopen week en hun fancy fair van vandaag maar liefst €1.500,- opgehaald voor het Liliane fonds. Ook hebben ze materialen ingezameld voor een school in Marokko. Het zijn dus wel èchte Kanjers voor Kanjers daar op de Bosschool in Silvolde!

Na de enorme knal van de mega partyplopper en de fles Kanjers voor Kanjers champagne klinkt er luid gejuich van alle aanwezigen. Met opgetogen gezichten van de confetti die door de lucht vliegt, is het speeltoestel officieel overhandigd. Na het maken van enkele foto’s gaat het feestje in Silvolde nog even verder.

Wij wensen de kinderen van de Bosschool héél veel plezier met hun mooie schoolplein!

 

overhandiging bosschool2 24-04-12 verkleind

overhandiging bosschool2 24-04-12 verkleind

overhandiging bosschool1 24-04-12 verkleind