Carnavalsmis in Groenlo levert € 444,00 op voor Kanjers voor Kanjers!

Voorafgaand aan de drie dolle dagen van Carnaval in Groenlo wordt er in de grote Calixtuskerk in Groenlo een carnavalsmis gehouden. Deze mis kent al jaren een grote belangstelling, de meeste aanwezigen komen in carnavalskledij en er worden veel carnavalsschlagers gezongen en gespeeld. Bijzonder aan deze carnavalsmis is dat er een extra collecte wordt gehouden voor een goed doel.
Dit jaar had Kanjers voor Kanjers de grote eer. Kanjers voor Kanjers-vrijwilliger Marian Hagen vertelde in de volle kerk waar Kanjers voor Kanjers voor staat en wat er met het geld dat ingezameld wordt gebeurt. De collecte leverde maar liefst € 444,00 op. 

Hartelijk dank namens alle Kanjers! 

Wilt u ook lezen wat er tijdens de carnavalsmis is verteld over Kanjers voor Kanjers?

Beste dames en heren, leden van de Knunnekes,

Ik voel mij zeer vereerd om hier aanwezig te zijn bij deze bijzondere carnavalsviering in het hart van Grolle in de Calixtuskerk. Omringd door gezellige verklede mensen, die staan te popelen om het carnaval te gaan vieren. 

Voor wie mij nog niet kent, zal ik mij even voorstellen. Ik ben Marian Hagen, woonachtig in Oost Gelre en ik sta hier namens de Stichting Kanjers voor Kanjers. Ook onze stichting heeft een motto, een permanent motto. En dat is: Omdat je als kind spelen mag! Kinderen dicht bij huis blij maken. Dát is wat Kanjers voor Kanjers voor ogen heeft.

Initiatief loont.
Hennie Schovers, u wel bekend, als oud Prins en verenigingsmens en betrokken bij deze viering, heeft onze stichting benaderd met de vraag of we ervoor open staan om één collecteopbrengst te doneren aan de Stichting Kanjers voor Kanjers. Hennie`s aanleiding is dat hij een kleindochter heeft met een lichamelijke en geestelijke beperking. Zij zit op de school Het Aladon in Aalten, waar zij het heel goed doet. Onze stichting heeft vorig jaar een supergave coole beweegtuin gerealiseerd voor deze school. Hennie heeft ook een kleinzoon die bij het G team hier bij Grol voetbalt. Hennie vindt het belangrijk dat kinderen met een beperking ook kunnen sporten en bewegen en onze stichting draagt hier aan bij.Ik ben even gezellig bij Hennie op de koffie geweest en we hebben gesproken over de Stichting, de kleinkinderen, voetbal, SPORT, hoe belangrijk dat wel niet is en uiteraard carnaval. Ik heb heel wat in en outs gehoord over hoe het carnaval hier gevierd wordt. Prachtig!

De Stichting Kanjers voor Kanjers helpt kinderen met een beperking, en is afhankelijk van opbrengsten door particuliere initiatieven, zoals deze én bedrijfsdonaties. Daarnaast halen we geld op voor projecten door middel van evenementen, zoals Tristan Hoffmann Challenge, Achterhoek wielerspektakel, Kanjerchallenge en particulieren initiatieven.
Initiatief loont.
Onze Stichting werkt alleen met vrijwilligers en alle opbrengsten, gaan 1 op 1 naar de kinderen, scholen, of andere instellingen. De kosten die onze stichting maakt, worden betaald door de bijdrage van sponsoren, dat betreft vooral onze materialen.

De projectcommissie verwerkt alle aanvragen en bijna iedere maand kunnen we kinderen blij maken, ergens in de Achterhoek. Zoals een dag uit, een rolstoelfiets, klimbos, speel- en sportattributen en nog veel meer.
Beste Knunnekes. Ik wil mijn verhaal niet te zwaar en te lang maken, voorafgaand aan dit carnavalsspektakel, maar het is ook wel even goed om stil te staan bij kinderen die deze dolle, dwaze dagen niet mee kunnen vieren. Deze collecte zal geheel ten goede komen aan onze stichting en het zal aan een mooi project besteedt worden. Op onze site www.stichtingkanjersvoorkanjers.nl leest u hier meer over.

Allen heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Namens de Stichting Kanjers voor Kanjers, als oud stadsprinses van de Slöppers én mijzelf wens ik jullie VÖLLE PLEZEAR EN een geweldig carnaval.